Tarieven

Een behandeling duurt ongeveer 45 minuten.
Wanneer er een uitgebreide behandeling noodzakelijk of gewenst is, zal hiervoor een vervolg afspraak gemaakt worden.

Voor prijzen, bel of e-mail naar:

T 070 387 16 90

M 06 41 23 88 98

E info@pedicure-renate.nl